Ostatnie pytanie

– Synku, proszę cię, jest już późno, śpij, nie rozmawiajmy już.
– Dobrze, ale proszę, teraz to już naprawdę ostatnie pytanie: czy drzewa mają dusze?

Komentarze: